Wie

Sinds mijn studie aan de Technische Universiteit in Delft ben ik al gefascineerd door het leidinggeven.

Door schade en schande leerde ik al snel om niet alles zelf te bedenken, doen en controleren.

Zelf enthousiast zijn over je project en hard werken als voorbeeld is prima. Maar jezelf en je team voortdurend onder druk zetten om resultaat te bereiken werkt niet. Dat gaat ten koste van andere zaken in het leven die ook belangrijk zijn.

Een vervelend virus heeft mij op hardhandige wijze duidelijk gemaakt dat het ook anders kan. Sinds die tijd hebĀ ik voortdurend methoden en technieken ontwikkeld die mij vanuit rust en vertrouwen de focus geeft op al mijn levensdoelen. Zo heb ik samen met anderen buitengewone resultaten bereikt.